Kutipan

Dengan Ilmu Seseorang Bisa Mendapatkan Kedudukan Yang Tinggi Walaupun Ia Itu Rakyat Gembel, Akan Tetapi Sebaliknya, Kebodohan Itu Akan Merendahkan Derajat Seseorang Walaupun Dia Itu Keturunan Orang" Pandai.

Minggu, 08 April 2012

Daftar khalifah islam

14.16

Khulafa'ur Rasyidin di Madinah

 • Abu Bakar (632 - 634)
 • Umar bin Khattab (634 - 644)
 • Utsman bin Affan (644 - 656)
 • Ali bin Abi Talib (656 - 661)

Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus

 1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 661-680
 2. Yazid I bin Muawiyah, 680-683
 3. Muwaiyah II bin Yazid, 683-684
 4. Marwan I bin al-Hakam, 684-685
 5. Abdul-Maluk bin Marwan, 685-705
 6. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 705-715
 7. Sulaiman bin Abdul-Malik, 715-717
 8. Umar II bin Abdul-Aziz, 717-720
 9. Yazid II bin Abdul-Malik, 720-724
 10. Hisyam bin Abdul-Malik, 724-743
 11. Al-Walid II bin Yazid II, 743-744
 12. Yazid III bin al-Walid, 744
 13. Ibrahim bin al-Walid, 744
 14. Marwan II bin Muhammad (memerintah di Harran, Jazira) 744-750

Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad

 • Abu'l Abbas As-Saffah - 750 - 754
 • Al-Mansur - 754 - 775
 • Al-Mahdi - 775 - 785
 • Al-Hadi- 785 - 786
 • Harun ar-Rasyid - 786 - 809
 • Al-Amin - 809 - 813
 • Al-Ma'mun - 813 - 833
 • Al-Mu'tasim Billah - 833 - 842
 • Al-Watsiq - 842 - 847
 • Al-Mutawakkil - 847 - 861
 • Al-Muntashir - 861 - 862
 • Al-Musta'in - 862 - 866
 • Al-Mu'tazz - 866 - 869
 • Al-Muhtadi - 869 - 870
 • Al-Mu'tamid - 870 - 892
 • Al-Mu'tadhid - 892 - 902
 • Al-Muktafi - 902 - 908
 • Al-Muqtadir - 908 - 932
 • Al-Qahir - 932 - 934
 • Ar-Radhi - 934 - 940
 • Al-Muttaqi - 940 - 944
 • Al-Mustakfi - 944 - 946
 • Al-Muthi' - 946 - 974
 • Ath-Tha'i' - 974 - 991
 • Al-Qadir - 991 - 1031
 • Al-Qa'im - 1031 - 1075
 • Al-Muqtadi - 1075 - 1094
 • Al-Mustazhir - 1094 - 1118
 • Al-Mustarsyid - 1118 - 1135
 • Ar-Rasyid - 1135 - 1136
 • Al-Muqtafi - 1136 - 1160
 • Al-Mustanjid Billah - 1160 - 1170
 • Al-Mustadhi' - 1170 - 1180
 • An-Nashir - 1180 - 1225
 • Azh-Zhahir - 1225 - 1226
 • Al-Mustanshir - 1226 - 1242
 • Al-Musta'shim - 1242 - 1258

Tanpa Khalifah - 1258-1261

Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Kairo

 • Al-Mustanshir II - 1261
 • Al-Hakim I - 1262 - 1302
 • Al-Mustakfi I - 1302 - 1340
 • Al-Wathiq I - 1340 - 1341
 • Al-Hakim II - 1341 - 1352
 • Al-Mu'tadid I - 1352 - 1362
 • Al-Mutawakkil I - 1362 - 1383
 • Al-Wathiq II - 1383 - 1386
 • Al-Mu'tashim - 1386 - 1389
 • Al-Mutawakkil I (pengangkatan kedua) - 1389 - 1406
 • Al-Musta'in - 1406 - 1414
 • Al-Mu'tadid II - 1414 - 1441
 • Al-Mustakfi II - 1441 - 1451
 • Al-Qa'im bi Amrillah - 1451 - 1455
 • Al- Mustanjid - 1455 - 1479
 • Al-Mutawakkil II - 1479 - 1497
 • Al-Mustamsik - 1497 - 1508
 • Al-Mutawakkil III - 1508 - 1517

Kekhalifahan Turki Utsmani

 • Selim I - 1512 - 1520 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)
 • Suleiman I (Suleiman yang Agung) - 1520 - 1566
 • Selim II - 1566 - 1574
 • Murad III - 1574 - 1595
 • Mehmed (Muhammed) III - 1595 - 1603
 • Ahmed I - 1603 - 1617
 • Mustafa I (Pengangkatan Pertama) - 1617 - 1618
 • Osman II - 1618 - 1622
 • Mustafa I (Pengangkatan Kedua) - 1622 - 1623
 • Murad IV - 1623 - 1640
 • Ibrahim I - 1640 - 1648
 • Mehmed (Muhammed) IV - 1648 - 1687
 • Suleiman II - 1687 - 1691
 • Ahmed II - 1691 - 1695
 • Mustafa II - 1695 - 1703
 • Ahmed III - 1703 - 1730
 • Mahmud I - 1730 - 1754
 • Osman III - 1754 - 1757
 • Mustafa III - 1757 - 1774
 • Abd-ul-Hamid I - 1774 - 1789
 • Selim III - 1789 - 1807
 • Mustafa IV - 1807 - 1808
 • Mahmud II - 1808 - 1839
 • Abd-ul-Mejid I - 1839 - 1861
 • Abd-ul-Aziz - 1861 - 1876
 • Murad V - 1876
 • Abd-ul-Hamid II - 1876 - 1909 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)
Catatan: Sejak 1908 sistem pemerintahan Islam berakhir.
 • Mehmed (Muhammed) V - 1909 - 1918
 • Mehmed (Muhammed) VI - 1918 - 1922
 • Abdul Mejid II - 1922 - 1924; hanya sebagai khalifah (Kepala negara: Gazi Mustafa Kemal Pasha Ataturk)

Written by

Mudah-mudahan para pembaca dapat memahami artikel yang telah dibuat di blog ini. Terimakasih. :)

0 komentar:

Posting Komentar

Pengunjung yang baik selalu memberikan komentar yang baik pula dan sopan.
Apabila anda memberikan komentar rusuh itu tandanya anda tidak berpendidikan.

 

© 2013 My World. All rights resevered. Designed by Me

Back To Top